KVKK UYUM BEYANI – [Akuzun Danışmanlık Firması]

  1. Veri Sorumlusu: [Akuzun Danışmanlık Firması], KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak belirlenmiş ve bu sorumluluğu yürütmektedir. KVKK’ya uyum sağlamak ve kanuna uygun olarak kişisel verileri işlemek için gereken tüm adımlar atılmıştır.
  2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi: Firmamız, müşterilerinden, çalışanlarından veya diğer paydaşlardan elde edilen kişisel verileri yalnızca belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Verilerin toplanması, depolanması ve kullanılması süreçlerinde gizlilik ve güvenlik standartlarına tam uyum sağlanmaktadır.
  3. Veri Güvenliği: Fiziksel, teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri alınmış olup, kişisel verilerin yetkisiz erişime, değiştirilmeye, yayılmaya veya yok edilmeye karşı korunması için gerekli tüm adımlar atılmıştır.
  4. Veri Sahiplerinin Hakları: KVKK kapsamında veri sahiplerinin haklarına saygı gösterilmekte ve veri sahipleri talepleri doğrultusunda gerekli işlemler titizlikle yerine getirilmektedir.
  5. Personel Eğitimi: Çalışanlarımıza düzenli olarak KVKK uyumuyla ilgili eğitimler verilmekte ve firmamızın KVKK’ya tam uyum sağlaması için farkındalık oluşturma çabaları devam etmektedir.

Bu beyan, [Akuzun Danışmanlık Firması] olarak KVKK uyumunu sağlamak ve kişisel verilerin korunmasını temin etmek adına taahhüdümüzü ifade etmektedir.

This will close in 20 seconds